Integritetspolicy

Dataskyddslagen GDPR – Vi värnar om dina personuppgifter.

Den 25 maj 2018 börjar den nya dataskyddsförordningen GDPR att gälla. Den ersätter den svenska personuppgiftslagen och gäller som lag i alla EU-länder. Alla företag, organisationer och myndigheter måste följa de nya reglerna. Det främsta syftet med dataskyddsförordningen är att förbättra skyddet för dig som kund hos oss när dina personuppgifter behandlas. Det innebär bland annat att du har rätt att få reda på hur vi använder den information som vi har om dig och i vilket syfte. Vi använder den för att komma i kontakt med dig och kunna hantera våra bokningar i samarbete med vårt salongssystem, Bokadirket. 

Säkerhet är viktigt för oss och vårt salongssystem Bokadirekt, som vidtar adekvata tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att säkerställa att personuppgifter inte kan missbrukas, förloras eller förfogas över av obehöriga i samband med att Bokadirekt behandlar personuppgifter enligt denna dataskyddspolicy.

Ni kan känna er trygga hos oss och om ni har frågor är ni välkomna att höra av er till
oss på Salong GG16 – tel: 08 27 61 16

GDPR på Salongen:
• Ansvarig för hantering av personuppgifter: Tarkan Oktav – 0730278123
• Alla kunduppgifter används till att kunna boka kunder rätt samt loggföra våra
arbeten med olika recept och se kundens historik på vad hen har köpt och
använt. SMS-påminnelser skickas 24h före bokad behandlingstid.
• Alla kundkategorier är den samma. Kunderna sparas med
• Namn
• Telefonnummer
• e-mailadress vid eventuell bokning på internet
• Vartefter kunden köper eller gör en behandling fylls historiken på med dessa
uppgifter
• Uppgifterna förs inte över till annan part eller utomstående aktörer. Dessa finns
lagrade i bokningssystemet och finns således på Bokadirekts servrar. Enda gången det kan överföras är vid försäljning av verksamheten.
• Inga personliga datan förutom ovan angivet sparas.

Information om hur vi hanterar dessa data har vi gått ut med e-mail till samtliga av våra kunder innan lagen trädde ikraft. Nyhetsbrev skickas endast ut från bokningssystemet. I mailet kund får har de val att avregistrera sig från sådana mail. Inga foton på ansikten förekommer eller sparas utan samtycke, samt att samtliga uppgifter sparas så länge vi har en relevant kundrelation med kunden. Vill kunden att vi tar bort hen fr våra register så går det enkelt via vårt bokningssystem. All data sparas endast på Bokadirket och förekommer således inte någon annanstans.

Tarkan Oktav
Solna den 23 maj 2018